Permer med skilleark kombinerer praktisk hjelp med effektiv markeds-kommunikasjon. Permenes mekaniske er enkle og effektiv. Permene er velegnet til å ordne og kategorisere informasjon.

Permer med skilleark gir god oversikt og orden. Håndteringen av informasjon gjør det enkelt å få tak i de opplysningene situasjonen krever. Skillearkene skaper strukturer som gjør kunnskap raskt tilgjengelig. Permer med skilleark designes med tanke på å kommunisere med målgruppen.

Designpermene fåes i ulike materialer og med forskjellige former for trykk og design-virkemidler. Permene produserer på bestilling.

Permer med skilleark

Permene tilpasses budskapet og målgruppen de er skapt for. Form og design optimaliseres gjennom valg av permtype / matriale og bruk av grafisk trykk og budskap.

Designpermene støtter opp under virksomhetens visuelle identitet. De er også veldig godt egnet til å å fremme et bestemt produkt, gi effekt til en kampanje eller gi stemme til et prosjekt.

Omlaget påtrykkes budkap og visuelle utrykk. Trykk kan plasser på forsiden, på baksiden, i permryggen og på innsiden. I tillegg kan skillearkenes bidra til å understreke temaer og budskap. Ulike matrialer har forskjellige fortrinn praktisk og designmessig.

Vi fører laminerte permer, permer i PP-plast, sveiset plast og miljøpermer. Vi tilbyr også mapper og esker i ulike materialer. Permene og den andre grafiske emballasjen kan fremstilles med både firefargers CMYK tørroffset eller silketrykk.