er konstruert for å bære og holde orden på prøver av stein, masser, tunge gjenstander og andre materialer. Bæreevnen er på ca 25 kilo. Sekken kommer med en praktisk bære- og lukkestropp og en integrert etikett med avsenderskjema og fritekstområde. Bærestroppen er manuelt påsveiset og etiketten er påtrykket under produksjonen. Plastfolien er solid, men gjennomskuelig og bunnsveisen er tilpasset bruken. Risikoen for at sekkene sprekker er minimal. Brukerne trenger ikke å bruke unødig tid på verken løse stropper eller å klistre på etiketter. Informasjonen faller ikke av. Tid spares og arbeidsflyten blir god og effektiv. Tykkelsen er 0,2mm. Standard størrelse er bredde 30 og høyde 60 cm.

Vi kan også produserer sekker med logo og etikett-trykk, som dekker virksomheters spesielle behov knyttet til logistikk og arbeidsprosesser. Vi kan lage dem i standard størrelse, men om ønsket også i XL-størrelse, 36x70cm.

 

I et helse, miljø og sikkerhets-, perspektiv er Afu Patentsekk det ideelle valget. Lukke og bærestroppen inviterer til riktige løft med rett rygg. Unødig sykefravær avverges. Tryggheten kommer både den enkelte bruker og arbeidsmiljøet til gode. Den klare plasten og det store skrivefeltet gjør det raskt og enkelt å merke og identifisere innholdet på en ryddig og oversiktlig måte.

Afu Patensekker kombinerer helsevennlighet, sporbarhet og oversiktlighet på en måte som fagfolk på laboratorier og i feltet føler seg trygge på og av gode grunner verdsetter. Det er lønnsomt, trygt og et utrykk for ansvarlighet og profesjonalitet å benytte seg av disse spesialsekkene.